Gửi câu hỏi cho ban quản trị

Quý khách có bất cứ câu hỏi nào về Công ty TNHH TM&DV Arthur Việt Nam hoặc về sản phẩm xin mời điền vào biểu mẫu dưới đây. 

Trong phần nội dung thông điệp quý khách nhập từ viết tắt: TMH ( tôi muốn hỏi ) nếu là câu hỏi và sau đó viết như bình thường. 

Nếu muốn câu hỏi của quý khách được đăng lên trang Facebook của Công ty thì cuối thông điệp Quý khách viết tắt là:
( Y ) = Yes - đồng ý
( N ) = No - không đồng ý