Phần mềm Audio

Tải ứng dụng choỨng dụng đo độ ồn tần số âm thanh cho máy tính
Ứng dụng đo độ ồn tần số âm thanh cho điện thoại       

          Smartphone                                                                                Máy tính PC